Våra priser

Trädgårdstjänster 690kr/h*

Trädgårdsrådgivning 850kr/h

Bortforsling av trädgårdsavfall - släpvagn 630kr

Bortforsling av trädgårdsavfall - säck 75kr 

Utkörningsavgift** 170-470kr


Priserna är inklusive moms.

Arbetstiden faktureras per påbörjad halvtimme.

* Pris före eventuellt RUT-avdrag

** Beroende på avstånd från Komstad. 

Har jag rätt till RUT-avdrag?

Många av de tjänster vi erbjuder ger dig rätt att göra RUT-avdrag på 50% av arbetskostnaden. Följ länken till Skatteverket nedan för att se vilka tjänster som berättigar dig RUT-avdrag